Rybářský kroužek je zájmovou činností dětí. Začínající rybáři se zde seznamují se základními znalostmi rybářských předpisů, určováním druhů ryb, jejich anatomií, fyziologií, morfologií, jejich lovem a základy rybářství.

 

Rybářský kroužek je součástí mimoškolní výchovy, a proto je jeho činnost přizpůsobena průběhu školního roku. V jarních a letních měsících se schůzky konají jednou týdně u vody a v měsících únoru a březnu jednou za dva týdny v prostorách školy. Zde máme možnost pro názornější a zajímavější výuku využívat interaktivních tabulí s tematickými počítačovými programy a přístupem k internetu.

 

Rybářský sport dětí a mládeže chápeme jako důležitý zdravotní aspekt, nezbytný pro harmonický vývoj dětí a řadíme ho k aktivitám, které mohou napomoci ve smysluplném využívání volného času dětí a mládeže. Neměl by být jen cestou ke zvyšování výkonnosti a zdokonalování se při lovu ryb. Je to dlouhodobá a často velmi složitá výchovná činnost, kterou spolu ruku v ruce vykonávají vedoucí kroužku a rodiče. Na jejím konci by měl vždy stát člověk, kterému rybářský sport dal především krásné dětství plné kamarádů, zábavy a prožitků, k nimž se přidaly i vzpomínky na úspěchy a možná i neúspěchy. Takový člověk by měl poznat a chtít respektovat určitá pravidla, tvořící mravní základ výchovy ve sportu a také v životě.

 

Do tohoto kroužku se děti mohou přihlásit každou poslední středu v měsíci v 17.30 hod v kanceláři MO ČRS Čerčany v doprovodu rodiče.