Činnost, oprávnění a povinnosti Rybářské stráže jsou upraveny v Hlavě IV zákona o rybářství
zde k otevření

 


R y b á ř s k á   s t r á ž
 

vedoucí rybářské stráže

 

členové rybářské stráže      

 

 

 

 

 

Jan Žižka 

 

Miroslav Pančocha

Vladimír Novotný

Luboš Pančocha 

Miloš Žitný

Radek Síbrt

Marek Sochovič  

                 

10601

 

00055

00056

00037

00039

00004

00005

 

 


počet vykonaných kontrol členy Rybářské stráže v roce 2016
 
 
   Jan Žižka 60

   Miroslav Pančocha

75

Vladimír Novotný

68
   Václav Peroutka 78
   Luboš Pančocha 95
   Miloš Žitný
 
23