VVVVVvvvýdej ýpovolenek v roce 2019

 

Výdej povolenek 2019 bude zahájen 2.1. 2019 

od 15 oo hod. do 17 oo hod. v kanceláři MO.

 

V tomto roce se výdej povolenek uskuteční každou 

středu od 15 oo hod. do 17 oo hod. 

a sobotu od 9 oo hod. do 11 oo hod.

 

Výdej povolenek ve středu bude pouze 

v lednu, v sobotu do konce června,

v červenci a srpnu 2019 je nutné se 

domluvit na výdeji povolenky telefonem 

na čísle 721 049 470 s panem Václavem Kačenou