Chcete se stát rybářem?

Zde najdete jednotlivé kroky, které musíte absolvovat.

 

    1. Musíte nejprve navštívit kancelář výboru MO ČRS, kde vyplníte přihlášku. MO ČRS v Čerčanech má svou kancelář v 1.  poschodí Kulturního domu v Čerčanech.

 

    2. Abyste mohli být přijati za člena ČRS, musíte splnit své členské povinnosti. Jako nový člen zaplatíte zápisné ve výši 500,- Kč. Dále nyní zaplatíte (a pak i každý další kalendářní rok jako všichni řádní členové) členskou známku a uhradíte členskou povinnost - brigádu. Výše těchto částek je uvedena na stránkách pod tlačítkem "různé". Po splnění těchto povinností vám bude vystavena členská legitimace ČRS.

 

    3. Nyní jste členem místní organizace ČRS. Aby vám však mohla být vystavena povolenka, která vás opravňnuje k lovu ryb, musíte nejprve absolvovat vstupní školení. To mohou noví členové absolvovat v kanceláři organizace každou poslední  středu v měsíci od 17 hodin. Na závěr školení vykonáte vědomostní kontrolní test. Po úspěšném absolvování vstupního školení vám  bude vystaveno potvrzení.

 

    4.  S členskou legitimací ČRS a potvrzením o absolvování vstupního školení se dostavíte na úřad obce s rozšířenou působností podle vašeho místa trvalého pobytu (v Benešově Městský úřad v dolní části náměstí), kde si zakoupíte Rybářský lístek.

 

    5. Jako člen ČRS  a vlastník Rybářského lístku máte nyní právo zakoupit si  povolenku, která vás opravňuje (podle druhu povolenky) k lovu ryb. Povolenku  si můžete zakoupit jak v kanceláři výboru naší organizace, tak i v kterékoliv jiné organizaci.

 

Mnoho rybářských úspěchů.