Činnost, oprávnění a povinnosti Rybářské stráže jsou upraveny v Hlavě IV zákona o rybářství
zde k otevření

 


R y b á ř s k á   s t r á ž
 

vedoucí rybářské stráže

 

členové rybářské stráže      

 

 

 

 

 

Jan Žižka 

 

Miroslav Pančocha

Vladimír Novotný

Václav Peroutka        

Luboš Pančocha 

Miloš Žitný     

                 

10601

 

00055

00056

00051

00037

00039

 

 


počet vykonaných kontrol členy Rybářské stráže v roce 2013
 
 
   Jan Žižka 55

   Miroslav Pančocha

79

   Vladimír Novotný

45
   Václav Peroutka 68
   Luboš Pančocha 65
   Miloš Žitný
 
23